Mörrum skola är nominerad till PLÅTPRISET 2023, ett pris som hyllar innovativa byggnader med metallfasader. Priset har uppmärksammat banbrytande arkitektur och fasadlösningar sedan 2011.

Mörrum skola nominerad till Plåtpriset 2023

Mörrum skola i Mörrum, Karlshamn kommun är nominerad till PLÅTPRISET 2023, ett pris som hyllar innovativa byggnader med metallfasader. Priset har uppmärksammat banbrytande arkitektur och fasadlösningar sedan 2011. Skolan är ritad av FOJAB arkitektbyrå och projektet har genomfört i samverkansformen partnering mellan JSB Construction AB och Karlshamns kommun.

PLÅTPRISET 2023 delas ut i syfte att uppmuntra och hylla innovativt och hållbart byggande. Priset tilldelas en svensk arkitektbyrå som under 2022 färdigställt en byggnad på svensk mark, där plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö. Vinnaren av PLÅTPRISET 2023 presenteras under evenemanget PLÅT23 den 5 oktober i Stockholm.

Skolan rymmer 630 elever på sina 8000 kvadratmeter och har en smart uppbyggnad med små sammankopplade byggnadsvolymer som smälter in i området. Dess motto, "När du öppnar dörren är du framme!", avspeglas i flera entréer till både första och andra våningen och en nolltolerans mot korridorer inom skolan.

Fasaden har en enhetlig design med sinusprofilerad aluminiumplåt som hyllar Blekinges klassiska faluröda stugor. Fasaden är luftad med bakomliggande hängrännor, stuprör och solavskärmning. De falsade plåttaken matchar fasadens röda kulör och är extra hållbara med dubbla lager längst ner.

Vi på JSB Construction AB är stolta över att ha bidragit till detta fantastiska projekt och önskar FOJAB arkitektbyrå lycka till i tävlingen om PLÅTPRISET 2023. Det är ett bevis på vad som kan uppnås när arkitekter och byggföretag samarbetar för att skapa imponerande arkitektur och användning av metallfasader.

För mer information om PLÅTPRISET 2023 och de nominerade projekten, besök PLÅTPRISETs officiella webbplats.

Vill du veta mer om projektet Mörrum skola kan du göra det på JSB:s hemsida

samhällsfastigheter
entreprenader
utmärkelser
Blekinge