Utmanaren

När Pether Fredholm tog över John Svensson Byggnadsfirma AB 1997 var det med en känsla av att det lilla byggföretaget från Asarum skulle kunna bli en seriös utmanare i byggbranschen. Idag är JSB Construction AB ett av Sveriges största privata byggföretag. Det har vi lyckats med genom att alltid våga utmana och tänka nytt.

Vi utmanar oss själva
Det ligger i vårt DNA att söka efter nya vägar och lösningar. Vi ser ny kunskap som en förutsättning för att vi ska fortsätta göra framsteg. Vi lär oss hela tiden av varandra, våra kunder och våra kollegor i byggbranschen. Dessutom arbetar vi tillsammans med Sveriges främsta arkitekter för att bli ännu bättre på att bygga med hög designgrad till ett bra pris.

Vi utmanar kunden
För oss är det viktigt med transparens. Därför utmanar vi våra kunder att våga testa samverkansformer som kräver extra mycket tillit och öppenhet av alla parter. Det är vår erfarenhet att projekt där man arbetar nära varandra över traditionella gränser öppnar upp för en högre grad av innovation och nytänkande.

Vi utmanar branschen
Vi vet att branschen kan bättre. Därför är det självklart för oss att ha ett starkt engagemang i initiativ som bidrar till en sund byggbransch. Vi engagerar oss med andra byggföretag i viktiga frågor som schyssta arbetsvillkor, säker arbetsmiljö och hållbarhet. Vi vet också att byggbranschen behöver nyttja digitaliseringens möjligheter bättre. Där vill vi ligga i framkant och inspirera andra.

Vår mission

Våra hus ska bygga ett Sverige där alla kan bo, jobba och leva.

Affärsidé

JSB är ett byggföretag som ska bidra till ett bra sam­hälle genom fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser.

Våra värderingar

Utmanare
Vi vågar ifrågasätta och har modet att vara öppna för nya idéer, vägar och möjligheter. I vardagen märks det genom vårt arbetssätt, i våra projekt och att vi lyfter samverkan, digitalisering och en sund bransch.
Engagemang
Vi brinner för det vi gör, våra kunder, samhället och framtiden. I vardagen märks det genom att vi kavlar upp ärmarna, är pålästa, delar med oss av kunskap och erfarenheter – och håller det vi lovar.
Omtanke
Vi bryr oss om varandra, omvärlden och kommande generationer. I vardagen märks det genom att vi månar om trygga, säkra och inkluderande arbetsplatser, människors utveckling och ett hållbarhetstänk.
Kontakta oss