Visionsbild på den nya byggnaden norrifrån. Bild: Projektbyggaren

JSB totalentreprenörer när Hällaryd skola och förskola bygger till och bygger om

JSB Construction AB och Karlshamns kommun har tecknat totalentreprenadavtal för tillbyggnation och ombyggnation av Hällaryd skola och förskola. Den totala byggnationen omfattar 925 kvm BTA och projektet startar nu under våren.

Avtalet om totalentreprenad mellan JSB Construction AB och Karlshamns kommun är nu klart. Kontraktet innefattar en tillbyggnad av Hällaryd förskola och skola samt viss ombyggnation av de befintliga lokalerna och tillhörande markarbeten.

De nya lokalerna kommer att inrymma förskolans fyra avdelningar. Varje avdelning kommer att ha plats för 22 barn och en avdelningarna ska även kunna byggas om till klassrum vid behov. De upprustade lokalerna kommer i sin tur användas av skola, fritids och fritidsgård.

Bakgrunden till byggnationen är att förskolan idag behöver hyra in paviljonger till två av avdelningarna för att täcka verksamhetens behov samt att den äldre delen där de övriga avdelningarna huserar passerat sin tekniska livslängd.

-Med projektet vill vi säkerställa att både nutida och framtida krav på våra verksamheter uppfylls. Detta genom att rusta upp och modernisera för framtiden, säger Joakim Svanhall, projektledare på Karlshamns kommun.

Arkitekt för tillbyggnaden är Projektbyggaren. Planlösningen är utformad för att ge bättre förutsättningarna för samarbete mellan avdelningarna. Med fönster i barnhöjd, gemensamt rum för rörelse och trädäck under tak för att underlätta verksamheten utomhus vill man skapa ytor som är anpassade för barnen, men som ändå möjliggör god uppsikt för pedagogerna. Materialvalen är gjorda för att tåla att åldras och inte behöva bytas ut.

-Tanken är en okomplicerad arkitektur med fokus på att erbjuda goda, trygga miljöer för barnen och en bra arbetsmiljö för de vuxna, säger Linda Wanhatalo Bengtsson, arkitekt på Projektbyggaren.

Start av projektering sker under april 2024 och byggstart beräknas till augusti. Byggnationen kommer att ske i etapper och besiktigas löpande fram till 2027 då tillbyggnaden ska stå klar.