JSB tar ytterligare kliv mot en sundare byggbransch - Inför temadag

JSB Construction AB har bestämt sig för att ta täten i arbetet mot en sundare byggbransch och introducerar en "Sund Konkurrens-dag". I fokus står bekämpningen av svartarbete och arbetslivskriminalitet genom konkreta åtgärder och högt engagemang på arbetsplatserna. Förhoppningen är att initiativet ska fungera som en katalysator för positiv förändring i hela branschen.

JSB har alltid varit fast beslutna att stå för principerna om sund konkurrens och schyssta villkor i byggbranschen. Införandet av ”Sund konkurrens-dagen” är det senaste steget i det långsiktiga arbetet mot en sundare bransch. Temadagen kommer att innefatta aktiviteter och praktiska åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmetoderna för att upptäcka och agera mot arbetslivskriminalitet.

Den första Temadagen kommer att hållas den 26 oktober och därefter på årlig regelbunden basis. Bakom initiativet står två engagerade medarbetare: Magnus Lindskog, strategisk inköpare, och Mats Björnlund, arbetsmiljöspecialist. Kollegorna har under flera år arbetat för att sätta sund konkurrens på kartan och säkerställa att JSB:s medarbetare har hög medvetandegrad i ämnet.


Utbildning som Grundläggande Stöd
Samtliga medarbetare på JSB har under de senaste två åren genomgått en intern utbildning om Sund konkurrens, som rustat dem med insikter om hur oseriösa företag agerar och hur man kan motverka arbetslivskriminalitet. Magnus Lindskog, uttrycker företagets framsteg:

”Temadagen är en naturlig förlängning av utbildningen ”Sund konkurrens och Schyssta villkor”. Vi på JSB har nu grundat med kunskap i ämnet och har därmed bättre koll på vilka tecken som är bra att vara uppmärksam på. Genom att sätta extra fokus under en dag så skapar vi faktiska tillfällen att tillämpa kunskapen i praktiken.

arbetsmiljö
byggbranschen