I höst expanderar bygg- och projektutvecklaren JSB Construction AB i form av ett permanent kontor i Uppsala och stärker därmed närvaron i mälardalsregionen. Etableringen ligger som en del i JSB:s övergripande tillväxtstrategi.

JSB expanderar och stärker närvaro i Uppsala

Under hösten har bygg- och projektutvecklaren JSB Construction AB expanderat i form av ett permanent kontor i Uppsala och stärker därmed närvaron i mälardalsregionen. Etableringen ligger som en del i JSB:s övergripande tillväxtstrategi.

JSB har i dag över 350 anställda och med årsomsättning om drygt två miljarder. Med den nya etableringen i Uppsala är företaget etablerat i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Stockholm, Uppsala och Gävleborg. Affärsområdet JSB Bostad är etablerade med bostadsproduktion i hela Sverige.

JSB har framgångsrikt varit aktiv i Uppsalaregionen det senaste året och har vunnit flera betydande projekt, bland annat Multihuset i Uppsala och Lillsidan skolan med tillhörande idrottshall i Enköping och senast Skyttelns förskola i Uppsala. Stora projekt som har skapat en bra grund och goda förutsättningar för att flytta fram JSB:s position i området ytterligare. Under kommande året planerar företaget att utöka sin organisation ytterligare i takt med att nya projekt startar.

– Genom att vara närvarande på plats kan vi erbjuda en ännu mer personlig och anpassad service, vilket kommer att öka kundnyttan avsevärt. Vi är fast beslutna att stödja och bidra till den fortsatta tillväxten och utvecklingen i Uppsala och dess omgivningar, säger Fredrik Leo, vd på JSB

JSB:s nya platskontoret är beläget på Anna Fabris gata 14 och omfattar en yta på 190 kvadratmeter i två plan. Lokalerna har under hösten anpassats efter företagets behov. JSB bekräftar att platskontoret nu öppnat och en invigning planeras under början av 2024.

För mer information om det nya kontoret och dess tjänster är ni välkomna att kontakta Christer Zetterberg, arbetschef på JSB i Uppsala.

Christer Zetterberg

E-mail: christer.zetterberg@jsb.se
Tele: 0709-951536

Uppsala
byggbranschen
entreprenad
entreprenader
utveckling