Bo Punkt En ny generation kombohus

Bo Punkt

Sedan den 1 juni 2020 bygger JSB den nya generationens kombohus för Sveriges Allmännyttiga bostadsbolag. Ramavtalet sträcker sig över 6 år och gäller för byggnation av standardiserade och priseffektiva flerfamiljshus med hög standard, kvalitet och flexibilitet. Bo Punkt är ett av de två nya koncepthusen som är redo för avrop.

Bo Punkt är ett flerfamiljshus i 2–8 våningar med hög flexibilitet. Huset är uppbyggt runt ett centralt trapphus som kan ta upp nivåskillnader, förhöjd bottenvåning och sockel. Det innehåller flera kombinationsmöjligheter för lägenhetsfördelning, lägenhetstyp, yta och materialval.

Ovanligt flexibel huskropp
Husets höjd kan varieras i hög grad för att anpassas efter miljö och planförutsättningar. Det är till och med möjligt att bygga lägenhetsklossarna runt trapphuset i olika höjder. Med enkla medel kan trapphuset göras om till ett Tr2-trapphus.

Långsiktig hållbarhet
Huset är baserat på långsiktig hållbarhet ur ett förvaltningsperspektiv med minimalt underhåll. Den tunga stommen i miljöklassad betong är värmetrög vilket  också gör huset hållbart och effektivt ur ett energi- och teknikperspektiv. 

Arkitektens ord

Ledorden har varit variation, flexibilitet och harmoni med hänsyn till olika förutsättningar och omgivningar. Tanken är en helhetssyn med ett hus som är kostnadseffektivt och anpassningsbart efter de flesta förutsättningar.

Peter Lingstrand

Specifikationer

Antal våningsplan:  2-8 våningar.

Lägenhetstyper: 1-4 rum och kök. Samtliga lägenhetstyper kan variera i yta, placering och planlösning.

Sammansättning av lägenheter: Möjlighet till en mycket flexibel sammansättning av lägenheter, där yta och lägenhetstyp kan variera i hög grad.

Tak: Taket kan varieras i både material för beklädnad och i utformning; valmat, sadel och platt tak med beklädning av papp, betong, tegel eller plåt.

Balkonger: Huset har fyra olika varianter av balkongfronter; glas, perforerad plåt och två varianter av pinnräcke. Inglasning av balkong är möjligt.

Energiprestanda: 40,4 kWh per kvm. Möjliggör ansökan om energibidrag utan ytterligare åtgärder.

Fasad: Fogfri. Putsas i valfri NCS-kulör. Bottenvåningen och partier mellan fönster i avvikande material bryter av och skapar liv och variation. Det avvikande materialet kan anpassas efter bostadsföretagets önskemål; exempelvis trä, bricksten, plåt, fibercement eller puts i annan kulör.

Förvaltning: Huset är baserat på långsiktig hållbarhet ur ett förvaltningsperspektiv med minimalt underhåll. Stommen är tung och beständig av miljöklassad betong med goda egenskaper avseende brand, ljud och energi. Huset har en förvaltarvänlig central kärna med vertikala kommunikationer för människor, el och VVS tillgängligt från trapphuset.
 

Bygg våra koncepthus med AR-teknologi

I nya appen JSBcraft kan användaren interaktivt bygga upp JSB:s koncepthus Bo Punkt och Bo Lamell i fullskala på den plats man planerar att byggnaden ska byggas på.

Genom att justera antal våningsplan, fasadfärg och hur solen faller på huset får man en uppfattning om hur huset upplevs i den verkliga miljön och integrerar med omgivningen. Vilket i sin tur ger stöd och trygghet i viktiga beslut i ett tidigt stadie under byggprocessen.

JSBcraft bygger på AR-teknologi vilket innebär att man förstärker verkligheten genom att addera virtuella faktorer i en verklig miljö. Den ska verka som ett extra stöd och trygghet i kundens beslutsprocess vid byggandet av JSB:s Koncepthus. 

Kontakt

Johan Persson
Affärsområdeschef JSB Bostad

Dokument

Presentation och fakta
Kontakta oss