Mariegården i Svängsta

Mariegården

Strax norr om Karlshamn ligger Svängsta, ett litet samhälle med naturskön omgivning.
I maj 2020 färdigställde JSB och omfattande renovering av Mariegården, ett kombinerat hyreshus och särskilt boende. Renoveringen utfördes i partnering tillsammans med Karlshamnsbostäder.

Fastigheten, Mariegården består av ett äldreboende kombinerat med hyresrätter fördelat på fyra stycken 3-våningshus med källare. Här finns en av kommunens träffpunkter med fokus på social samvaro, upplevelser och aktiviteter.
Renoveringen av Mariegården utfördes av JSB: s byggserviceavdelning i Blekinge. Projektet innefattade fönsterbyte, byte av balkong- och entrépartier, utfackningsväggar och renovering av fasad.
Mattias Blomqvist, arbetsledare för byggservice på JSB i västra Blekinge är mycket nöjd med samarbetet och slutresultatet.
- Det blev verkligen ett lyft för husen och för hela området. Vi har haft ett gott samarbete med Karlshamnsbostäder och andra samarbetspartners under hela projektets gång.

JSB och Karlshamnsbostäder har ett åttaårigt partneringavtal för ROT-arbeten på fastigheter i Karlshamns kommun. Avtalet omfattar renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i största delen av Karlshamnsbostäders fastigheter. 

Kontakt
Mattias Blomqvist
Arbetsledare

Byggfakta

Projekt
Byggservice
Partnering
Kund
Karlshamnsbostäder
Plats
Svängsta
Status
Färdigställt maj 2020

Att arbeta i partnering där en tydligare struktur och överblick i projektet, säger Ulf Wytorp Projektsamordnare för Karlshamnsbostäder. Det har varit ett lyckat projekt med ett snyggt och välgjort resultat och vi har fått god respons från hyresgästerna.

Ulf Wytorp Projektsamordnare Karlshamnsbostäder