JSB disponentvillan Olofström

Disponentvillan

I det lilla brukssamhället Olofström, ett stenkast från Holje å ligger den gamla Disponentvillan från 1800-talet. Under årsskiftet 2019/2020 färdigställde JSB en omfattande, utvändig renovering av byggnaden. Renoveringen utfördes i partnering med Volvo Cars.

Renoveringen av Disponentvillan utfördes av JSB:s byggserviceavdelning i västra Blekinge och innefattade utvändig helrenovering med tak- och fönsterbyte, tilläggsisolering och en ny fasad. Under projektets gång har man fått rikta tak och väggar för att få det att fungera med nya takstolar.
- Ett så gammalt hus som disponentvillan så är att allting är mer eller mindre snett med flera hundra år av sättningar, säger Mattias Blomqvist arbetsledare på JSB.

Målet med renoveringen var att återställa den 380 kvm stora villan till hur den såg ut förr i tiden - men i ny tappning. Ett bra exempel på det är att en extra skorsten byggdes till enbart för att efterlikna originalutförandet. Flera originaldetaljer har bevarats, bland annat smidesluckorna i grunden, smidesräcken och stenstolparna i trappan. Andra detaljer är specialbeställda efter originalen.

Kontakt
Mattias Blomqvist
Arbetsledare

Byggfakta

Projekt
Byggservice
Kund
Volvo Cars
Plats
Olofström
Status
Färdigställt årsskiftet 2019/2020

Det underlättar avsevärt att jobba i partnering när omfattningen av projektet inte är helt klart vid byggstart. Samarbetet med JSB har löpt på smidigt och bra under hela byggprocessen.

Jesper Albertsson, Volvo Cars